Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Hồ Sơ Miễn HPHLS

Các giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự. Nhiều người hiểu lầm rằng hễ giấy tờ thuộc diện miễn hợp pháp hóa lãnh sự là không cần phải chứng nhận lãnh sự nữa, chỉ đúng trong một số trường hợp, và một số trường hợp buộc phải chứng nhận lãnh sự, chẳng hạn như giấy chứng nhận kết hôn, giấy tờ nhập tịch…

Các giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự Dịch thuật AN PHÁT
Nhiều người hiểu lầm rằng hễ giấy tờ thuộc diện miễn hợp pháp hóa lãnh sự là không cần phải chứng nhận lãnh sự nữa, chỉ đúng trong một số trường hợp, và một số trường hợp buộc phải chứng nhận lãnh sự, chẳng hạn như giấy chứng nhận kết hôn, giấy tờ nhập tịch…

Khung pháp lý chi phối Các giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

– Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên, hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

– Giấy tờ, tài liệu được chuyển giao trực tiếp hoặc qua đường ngoại giao giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

– Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Giấy tờ, tài liệu mà cơ quan tiếp nhận của Việt Nam hoặc của nước ngoài không yêu cầu phải hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự phù hợp với quy định pháp luật tương ứng của Việt Nam hoặc của nước ngoài.

Xem Danh sách các nước và loại giấy tờ được miễn hợp pháp hóa khi sử dụng tại Việt Nam, Giới thiệu hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự

Lợi ích của miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Nói chung là có lợi vì được rút ngắn công đoạn miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Tiết kiệm được phí lãnh sự và chi phí đi lại
Không phải ngồi chờ xếp hàng
Chủ động được thời gian để xin giấy phép lao động, thủ tục đăng ký kết hôn, xin cấp thẻ tạm trú…
Các giấy tờ như bảng điểm, bằng đại học, giấy tờ tùy thân…sẽ được công chứng bản dịch mà không phải qua khâu chứng nhận lãnh sự thông thường.

0963.05.25.05

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Địa chỉ

ZALO
FACEBOOK
0963.05.25.05